ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 31

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 146

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 146

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27