ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 •  ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
 • Περιλαμβάνει τα επιμέρους τμήματα :

   

  Αιματολογικό - Βιοχημικό - Ανοσολογικό –Τμήμα Κλινικής Χημείας (Ορμονολογικό) - Μοριακής Βιολογίας – Τμήμα Καλλιεργειών – Επίπεδα Φαρμάκων.

  Εκτελούνται όλων των ειδών οι εξετάσεις αίματος με τη βοήθεια υπερσύγχρονων αναλυτών (ROCHE, SIEMENS, κ.α.) και με τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους ανάλυσης (ηλεκτροχημειοφωταύγειας, ραδιοϊσοτόπων κλπ.) Για ορισμένες αιματολογικές εξετάσεις υπάρχει συνεργασία με τα διαπιστευμένα εργαστήρια Invitro Labs, Locus medicus και Paster.

  Η χρήση γραμμωτού κώδικα (bar-code) στα δείγματα των αιμοληψιών, επιτρέπει την ακριβή ταυτοποίηση του δείγματος. Οι απαντήσεις δίδονται αυθημερόν στις περισσότερες εξετάσεις αίματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ή επανάληψης εξετάσεων έως και δύο εβδομάδες μετά τη λήψη του δείγματος (ΤΥΠΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ). Παρέχουμε την δυνατότητα κατ’οίκον αιμοληψιών. Εφαρμόζουμε καθημερινά τόσο εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο όσο και εξωτερικό συμμετέχοντας σε προγράμματα ποιοτικού ελέγχου εντός και εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα :

   

  α) ΕΣΕΑΠ (Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας).

  β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Πανεπιστήμιο Πατρών).

 •  ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
 • Με τη βοήθεια της τελευταίας γενεάς μηχανημάτων της PHILIPS (ATL 5000) εκτελούνται υπερηχογραφήματα όλων των οργάνων του σώματος ως και Doppler ή Triplex καρδιάς, και αγγείων, δηλαδή ελέγχονται όλα τα παρεγχυματικά όργανα του σώματος, και πλήρως το αρτηριακό και φλεβικό σύστημα.
 •  ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Γίνονται ακτινογραφίες θώρακος και όλων των σημείων του σκελετού, με ψηφιακή αναβάθμιση της εικόνας, για προληπτικό έλεγχο ως και για τη διάγνωση διαφόρων παθήσεων. Η αποτύπωση των εικόνων γίνεται μέσω των υπεραυτόματων εμφανιστηρίων της εταιρείας KODAK.
 •  ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
 • Γίνεται παρακολούθηση όλων των σταδίων της εγκυμοσύνης με ειδικό υπερηχογραφικό έλεγχο, ως και εκτίμηση της σωστής ανάπτυξης του εμβρύου με το Β επιπέδου υπερηχογράφημα και το Βιοφυσικό προφίλ, που εκτελείται από εξειδικευμένους για αυτό το σκοπό ιατρούς. Ο έλεγχος της εγκυμοσύνης συνδυάζεται πάντα με αιματολογικό – ορμονολογικό έλεγχο και το PAPP-A.
 •  ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • Στο κέντρο μας γίνεται παρακέντηση όζων του θυρεοειδούς αδένα μέθοδος (FNA), με την ταυτόχρονη παρουσία ακτινολόγου και κυτταρολόγου, που εξασφαλίζει την ασφαλή και σωστή λήψη του προς εξέτασιν υλικού. Επίσης εκτελούνται τεστ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
 •  ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Χρησιμοποιούμε το σύγχρονο ορθοπαντογράφο (BLUE-X) για πανοραμικές οδόντων και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες, ενώ δίδεται η δυνατότητα εξέτασης παιδιών ή ατόμων με σοβαρές ανατομικές αλλοιώσεις των γνάθων.
 •  ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
 • Με απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό εκτελούνται όλων των ειδών οι εξετάσεις τόσο στον αξονικό όσο και στο μαγνητικό τομογράφο , ενώ μπορεί να ελεγχθεί όλο το ανθρώπινο σώμα. O Αξονικός Τομογράφος είναι πολυτομικός ((PHILIPS DUAL MX 8000) με χρόνο πραγματικής εξέτασης κάτω του ενός λεπτού, ενώ ο Μαγνητικός μας Τομογράφος (HITACHI APERTO) είναι ανοιχτού τύπου, ο πλέον σύγχρονος και από τους ελάχιστους που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας, με ελαχιστοποιημένα επίπεδα θορύβου συγκριτικά με άλλους αντίστοιχους, ιδανικός για άτομα με κλειστοφοβία, νευρολογικές παθήσεις, παιδιά κλπ. Υπάρχει ειδικό πακέτο ακολουθιών για νευρολογικό, ορθοπεδικό έλεγχο και έλεγχο των μαστών και των αγγείων, ως και τη λεπτομερή απεικόνιση οποιασδήποτε παθολογικής κατάστασης. Διαθέτουμε ψηφιακή διαχείρηση της εικόνας και της πληροφορίας (RIS/PACS).
 •  ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • Με την υπερσύγχρονη γ-camera SEGAMI USA τύπος MIRAGE DS7 διενεργούνται όλες οι εξετάσεις που γίνονται με ραδιοϊσότοπα :

   

  α) Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με TL-201 για έλεγχο των στεφανιαίων αγγείων, ως και ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ηρεμίας-κόπωσης για την εκτίμηση του κλάσματος εξωθήσεως και της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας.

   

  β) Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς αδένα με Tc-99 και παραθυρεοειδών αδένων με sestamibi.

   

  γ) Σπινθηρογράφημα οστών με Tc-99 και 3 φάσεων, για την εντόπιση οστικών αλλοιώσεων ή μεταστάσεων.

   

  δ) Ραδιενεργό νεφρόγραμμα (DTPA) και στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών (DMSA), για τον πλήρη έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας ή για προμεταμοσχευτικό έλεγχο.

 •  ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Στο καρδιολογικό τμήμα γίνεται προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος, καρδιογράφημα και εκτέλεση δοκιμασίας κόπωσης για την ανίχνευση στεφανιαίας νόσου με τα πλέον αξιόπιστα μηχανήματα (MARQUETTΕ – GENERAL ELECTRIC). Με αξιοποίηση και των άλλων τμημάτων του κέντρου μας γίνεται έλεγχος στεφανιαίας νόσου, αρρυθμιών, βαλβιδοπάθειας, αρτηριακής υπέρτασης και καρδιακής ανεπάρκειας.
 •  ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Ο καρκίνος τους μαστού μαζί με τον καρκίνο του πνεύμονα αποτελούν τις πρωταρχικές αιτίες θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Μία στις δέκα γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού σε κάποια περίοδο της ζωής της. Ο καρκίνος του μαστού δεν μπορεί να προληφθεί, μπορεί όμως να διαγνωστεί και να εντοπιστεί έγκαιρα και κατ’ επέκταση να θεραπευτεί ανάλογα. Προδιαθεσικοί παράγοντες για καρκίνο του μαστού αποτελούν το οικογενειακό ιστορικό εμφάνισης της πάθησης σε συγγενείς 1ου βαθμού, η καθυστερημένη εμμηνόπαυση ( > 55 ετών ), η ατεκνία, η 1η εγκυμοσύνη μετά τα 35 χρόνια, η παχυσαρκία και το πλούσιο σε λίπη διαιτολόγιο. Η μαστογραφία αποτελεί την κύρια και πιο σημαντική εξέταση για καρκίνο του μαστού. Με αυτήν μπορούν να ανιχνευθούν ογκίδια πολύ μικρού μεγέθους πριν ακόμα γίνουν ψηλαφητά. Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα μας χρησιμοποιείται πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας, η οποία γίνεται μικρότερη, μέσω του συστήματος ψηφιοποίησης που διαθέτουμε, το οποίο παράλληλα αυξάνει την διακριτική ικανότητα της εικόνας. Έτσι είναι εφικτή η συχνή επανάληψη της εξέτασης ανάλογα με τις οδηγίες του ιατρού. Η Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία συνιστά να γίνει μία μαστογραφία στην ηλικία 35-40 ετών, ενώ από την ηλικία των 40-50 ετών συνιστά μία μαστογραφία κάθε 1-2 χρόνια και μετά την ηλικία αυτή, ετήσια εξέταση. Σήμερα λοιπόν με την έγκαιρη διάγνωση με τη βοήθεια της μαστογραφίας, αλλά και την συμπληρωματική εξέταση με υπερήχους από τους έμπειρους ακτινοδιαγνώστες μας, είναι δυνατή η δραστική αντιμετώπιση της νόσου.
 •  ΤΜΗΜΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
 • Η οστεοπόρωση αποτελεί τη συνηθέστερη πάθηση των οστών με κυριότερη επιπλοκή το κάταγμα. Αφορά κυρίως μεγάλες ηλικίες, γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, κατάχρηση αλκοόλ, παρατεταμένη χρήση φαρμάκων (αντιπηκτικά, διουρητικά, κορτιζόνη κλπ.). Με το μηχάνημα LUNAR DPX η μέθοδος μας είναι ταχεία, ασφαλής, ανώδυνη και επαναλήψημη. Ταυτόχρονα μπορεί να εκτιμηθεί η κατανομή του λίπους ή του μυϊκού ιστού του σώματος.

  Για τα τμήματα Αξονικού Τομογράφου, Μαγνητικού Τομογράφου, Πυρηνικής Ιατρικής, Μαστού και κλασικής ακτινολογίας διαθέτουμε ψηφιακή αποθήκευση εικόνας.

 •  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (CHECK-UP)
 • Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαφόρων νοσημάτων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα αποτελεσματικής και πλήρους θεραπείας. Η ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ προτείνει με μικρό κόστος διάφορα ειδικά πακέτα check – up (ενηλίκων, παιδικό, προστάτη, διαβήτη, καρδιολογικό, λιπιδαιμικό, αναιμίας, θυρεοειδής, οστεοπόρωση, ηπατίτιδας, γυναικολογικό, προγεννητικού ελέγχου).
 •  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ / ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • Σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ελέγχουμε την υγεία και την φυσική κατάσταση των υποψηφίων προς ένταξη σε ασφαλιστικά προγράμματα υγείας. Παρέχουμε τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο των ναυτικών πληρωμάτων και εκδίδουμε Ιατρικό Πιστοποιητικό Ναυτολόγησης από Εγκεκριμένο Ιατρό του Γ.Ε.Ν.Ε. σύμφωνα με την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (MLC 2006).
 •  ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Τα τελευταία χρόνια οι κλασικές μικροβιολογικές μέθοδοι ενισχύονται και συμπληρώνονται από τις σύγχρονες μεθόδους της Μοριακής Βιολογίας. Στο κέντρο μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους διαπιστευμένους επιστήμονες, γίνεται Μοριακή ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων όπως (ηπατίτιδα B & C, έρπης, HPV, HIV), ελέγχονται κληρονομικές παθήσεις (προδιάθεση για διαφόρους τύπους καρκίνων π.χ. μαστού, παχέος εντέρου κ.α.) και γενετικός έλεγχος παθήσεων όπως (θρομβοφιλία, ινοκυστική νόσος), test πατρότητας, καρυότυπος κ.λ.π.
 •  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 • Το δερματολογικό μας τμήμα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο μηχάνημα Laser Alexandrite για την αντιμετώπιση αισθητικά της αυξημένης τριχοφυΐας, όπως επίσης της υπερτρίχωσης και του δασυτριχισμού ορμονολογικής αιτιολογίας. Επίσης διαθέτει Laser Co2 για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων, μυρμηγκιών, θηλωμάτων και των σμηγματορροΐκών υπερκερατώσεων. Οι δερματολόγοι μας, προσφέρουν επίσης υπηρεσίες στον τομέα της αισθητικής ιατρικής, με την εφαρμογή θεραπειών ενυδάτωσης και σύσφιξης. Εφαρμόζονται μέθοδοι Χημικού Peeling για την αντιμετώπιση μελασμάτων, ουλών, ακμής, ρυτίδων, καθώς επίσης Botox και Υαλουρονικού οξέος.